Jeugdlabel

 

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen heeft de Vlaamse Zwemfederatie, binnen het kader van de Facultatieve opdracht Jeugdsport, een nieuw project ontwikkeld waarbij VZF de clubs wenst te ondersteunen die het accent leggen op de kwaliteitsverbetering en toename sportparticipatie bij jeugdleden tussen de 0 en de 18 jaar.

Jaarlijks dient HZA een dossier in bij de Vlaamse Zwemfederatie, waarin o.a. het lessenaanbod, kwalificaties en bijscholingen van lesgevers en trainers en onze doelstellingen op korte en langere termijn aan bod komen.

Onze club werd dit jaar opnieuw beloond met het jeugdlabel voor Leren zwemmen, recreatiezwemmen en competitiezwemmen! Dit betekent dat wij een jeugdvriendelijke en gestructureerde clubwerking en een kwaliteitsvolle aanpak hoog in het vaandel dragen!

Heistse Zwemclub Arduas