Veelgestelde vragen

 

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen. Deze rubriek wordt regelmatig geactualiseerd dus kom zeker eerst langs hier indien je met een vraag zit!

Wat doet onze club?
Onze zwemclub is onderverdeeld in verschillende groepen:

Wat doen bij een ongeval op training?

Het aangifteformulier invullen. Meer info omtrent dit formulier kan u vinden op de site van de Vlaamse Zwemfederatie.

  • Relevant gedeelte van bovenstaand formulier invullen en laten tekenen door liefst 2 getuigen
  • Zo snel mogelijk naar de dokter gaan en zijn gedeelte laten invullen
  • Het ingevulde formulier moet zo snel mogelijk bezorgen aan de secretaris van de club

De secretaris stuurt dit op naar de zwemfederatie en binnen de 8 dagen na het ongeval zou het daar moeten toekomen zijn.

Hoe gaat de club om met privacy?

HZarduas verwerkt persoonsgegevens over haar leden en hun vertegenwoordigers in de ledenadministratie, de wedstrijdadministratie,de boekhouding en de aanwezigheidsregistratie waar van toepassing. Op eenvoudige vraag kunnen de leden of hun vertegenwoordigers, inzage, afschrift en desgevallend verbetering vragen van de opgeslagen gegevens die op hen betrekking hebben.

De club verbindt er zich toe om alle gegevens die ze van haar leden en hun vertegenwoordigers bijhoudt enkel te gebruiken voor clubinterne communicatie en voor de communicatie met de Sportbonden, de verzekeraars en belanghebbende overheden. Onder geen enkel beding zal de club ledeninformatie gebruiken of doorgeven voor commerciële doeleinden.

In functie van clubactiviteiten en/of ter bevordering van de clubsfeer kan beeldmateriaal waarop leden te zien zijn, op de website, de nieuwsbrief of andere communicatiemiddelen worden gebruikt. Daarbij wordt steeds er steeds over gewaakt dat het beeldmateriaal de sport en het clubleven illustreert en de leden op geen enkele wijze in verlegenheid kan brengen. Indien een lid of diens vertegenwoordiger een bepaald beeld toch als dusdanig opvat, zal dit beeld op eenvoudige aanvraag meteen verwijderd worden.

Wat zijn de trainingsuren?
Hier vind je alle trainingsuren van de verschillende zwemgroepen
Ik heb een klacht. Waar kan ik die naartoe sturen?
Zwemlessen, lestraining, masters, G-zwemmen en wedstrijdzwemmen: HZA heeft als doel om zwemplezier voor iedereen mogelijk te maken. Bij meningsverschillen zoeken we graag gezamenlijk, als leden van één vereniging onder elkaar, naar een gepaste oplossing. Neem eventueel contact op via het contactformulier.

Mocht het toch voorkomen dat een oplossing niet voorhanden ligt, dan geldt onze klachtenprocedure als hulpmiddel om een gepaste oplossing voor alle betrokken leden (waaronder zwemmers, bestuurders en lesgevers) te vinden. In deze procedure leest u ook waar en hoe u een klacht kunt indienen.

Heistse Zwemclub Arduas