Bestuur

De Raad van Bestuur verzekert de algemene werking van de club en bezit alle bevoegdheden die niet bij wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. Deze Raad wordt samengesteld door bestuurders die als effectief of toegetreden lid deel uitmaken van de club, voldoen aan bepaalde – statutair vastgelegde – voorwaarden en door de Algemene Vergadering verkozen werden.

Het Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een sportsecretaris. De samenstelling van het Bestuur wordt zowel hernomen op deze site als geafficheerd op het prikbord aan de ingang van het zwembad. Dit teneinde de (kandidaat-)leden van de club de gelegenheid te bieden iemand van het Bestuur te contacteren voor de specifieke vragen die niet zouden beantwoord worden in één van de de verschillende artikels op deze site.

Voorzitter / Sportsecretaris
Secretaris / ledenadministratie / Stage / Activiteiten
Penningmeester
Website / Jeugdsportcoördinator
Website / Kledij / Materiaal / API (AanspreekPersoon Integriteit)
Verantwoordelijke Masters

Andere Functies

Zwemlescoördinator / administratie zwemlessen
Verantwoordelijke G-zwemmen
Verantwoordelijke G-zwemmen
Verantwoordelijke Lestraining / Sportsecretaris niet-vergunning

Heistse Zwemclub Arduas