Inschrijven

 U kan uw kind inschrijven via volgende link. 1 à 2 weken voor het begin van de volgende lessenreeks krijgt u bevestiging of uw kind al dan niet kan starten in de zwemlessen. Indien u uw kind wenst in te schrijven voor de start van het volgende seizoen, gelieve dit dan aan te geven in het veld “meer informatie”.

Wanneer uw kind is ingeschreven mag u dit formulier invullen en afgeven in de club. Dit helpt om uw zoon of dochter in de juiste groep in te delen.

Herinschrijven

Ongeveer 2 à 3 weken voor het einde van de huidige lessenreeks, ontvangt u een inschrijvingsformulier. Dit dient u ten laatste op de aangegeven datum ingevuld terug te bezorgen aan de verantwoordelijke. Indien uw zoon/dochter de laatste les van de lessenreeks niet heeft kunnen deelnemen, kan hij/zij terug ingeschreven worden via mail (ten laatste 2 dagen na laatste les en met vermelding naam, geboortedatum en herinschrijving).

Lidgeld

70 euro per lessenreeks (10 lessen)
of 80 euro per lessenreeks voor de Orka-groep (10 lessen)

Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe lessenreeks gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Heistse Zwemclub Arduas