Administratie & lidgeld

 

Lidgeld

De lidgelden worden per kalenderjaar/lessenreeks betaald. Het omvat de verzekering, de verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie. Voor competitiezwemmers ligt dit bedrag hoger omwille van de wedstrijdvergunning.

Zwemlessen

65 euro per lessenreeks (10 lessen)

Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe lessenreeks gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Zwemlessen voor volwassenen

75 euro per lessenreeks (10 lessen)

Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe lessenreeks gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Lestraining, Sportzwemmen & Masters

100 euro per jaar

Het lidgeld dient voor aanvang van het nieuwe jaar gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Ieder jaar moet de zwemmer tevens een ledenfiche invullen. Klik hier voor de ledenfiche van de lestraining, hier voor de ledenfiche van het sportzwemmen (vanaf maart 2020) en hier voor de ledenfiche van de masters.

Per extra ingeschreven gezinslid geldt een korting van 5 €.

Competitie

100 euro per jaar

Het lidgeld dient voor aanvang van het nieuwe jaar gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Ieder jaar moet de zwemmer een ledenfiche invullen en elke twee jaar. Nieuwe leden moeten ook een medische fiche te laten invullen bij de huisarts.

Per extra ingeschreven gezinslid geldt een korting van 5 €.

G-zwemmen

65 euro per jaar

Dit omvat het lidgeld en trainingsgeld. Daarbuiten moeten de G-zwemmers dus niets extra betalen!

Het lidgeld dient voor aanvang van het nieuwe jaar gestort te worden op rekeningnummer BE96 9795 9863 5505 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Ieder jaar moet de zwemmer tevens een ledenfiche invullen.

Per extra ingeschreven gezinslid geldt een korting van 5 €.

Trainingsgeld

Naast het jaarlijkse lidgeld, is er ook trainingsgeld. Dit is afhankelijk van de zwemgroep:

Lestraining

140 euro per jaar. 

Het trainingsgeld van de lestraining dient gelijktijdig met het lidgeld gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer, alsook trainingsgeld, te noteren als mededeling.

Sportzwemmen & Masters

18-beurtenkaart van 40 euro (2,22 euro per zwembeurt).

Een nieuwe kaart kan voor of na de training gekocht worden bij een van de verantwoordelijken of trainers. Deze kan ook via overschrijving betaald worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer, alsook beurtenkaart, te noteren als mededeling. Indien u kiest voor een overschrijving, gelieve dan een bewijsje van overschrijving mee te nemen. 

De beurtenkaart wordt elke training door de aanwezige verantwoordelijke of trainer geknipt.

Competitie
C&D-groep B-groep A-groep
30 Euro per maand 36 Euro per maand 40 Euro per maand
90 Euro per 3 maanden 108 Euro per 3 maanden 120 Euro per 3 maanden

 

Het trainingsgeld van de competitiezwemmers dient voor aanvang van de nieuwe trainingsperiode gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer, alsook trainingsgeld en periode, te noteren als mededeling.

Heistse Zwemclub Arduas