Over onze club

HZA staat voor Heistse Zwemclub Arduas en voorziet in een ruim recreatief, competitief en G-sport  aanbod in Heist op den Berg en ruime omgeving .  Onze zwemclub werd opgericht in 1972 en sloot zich in datzelfde jaar aan bij de KBZB met stamnummer 225.  In 2009 werd onze zwemclub omgevormd tot een VZW.

Jaarlijks sluiten zo’n 500 zwemmers, vooral jong maar ook oud, zich aan bij onze club, om de zwemsport te beoefenen.  Voor jongeren willen wij recreatieve sportbeoefening op een kwalitatieve manier mogelijk maken met daarbinnen de mogelijkheid om zich te ontplooien tot competitiezwemmers.

Voor onze jongste beginnende zwemmers bieden we zwemlessen in groep aan vanaf de leeftijd van 4 jaar, en dit zowel in het zwembad van Heist op den Berg (op maandagavond) als in het zwembad van Itegem (op donderdagavond).  Daarna kunnen deze zwemmers doorschuiven naar wat wij de lestraining noemen.  In die lestraining gaan ze de 3 voornaamste zwemstijlen (rug, school en vrije slag) verder verfijnen.  Vervolgens worden vanuit  de lestraining onze nieuwe competitiezwemmers geselecteerd.  Vanaf 9 jaar kunnen zij in aanmerking komen om competitiezwemmen aan te vatten.

Op recreatief gebied komen bij ons kinderen vanaf 14 jaar en volwassenen aan hun trekken om hun zwemtechniek en conditie verder te onderhouden.

Verder zijn wij als zwemclub ook erg trots op onze G-sport afdeling, waarbij wekelijks een uitgebreide groep van vrijwilligers de kans biedt aan een 30-tal zwemmers met een lichamelijke of mentale handicap om te zwemsport te beoefenen.

Het spreekt voor zich dat onze vereniging hiervoor beroep moet doen op een ruime groep aan vrijwilligers: lesgevers, trainers, bestuur, afgevaardigden, officials.  Zonder hen is zo’n uitgebreid aanbod onmogelijk!

Als Heistse Zwemclub Arduas willen wij de zwemsport dus in een groot aantal facetten (recreatief, competitief, G-sport) aanbieden binnen de mogelijkheden van onze omkadering, en dit alles op een ethisch verantwoorde manier.  Plezierbeleving is en blijft hierbij de drijfveer van onze werking.

Heistse Zwemclub Arduas