EVS of Ethisch Verantwoord Sporten: de fysieke en psychische integriteit van het individu

Als sportclub willen we alles doen om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge zwemmers te beschermen. We willen een omgeving aanbieden waarin kinderen en jongeren leren omgaan met elkaar en zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Meer info:

http://www.vlaamsesportfederatie.be/thema/ethisch-verantwoord-sporten

https://cjsm.be/gezondsporten/themas/ethisch-sporten

Meer info pestgedrag :

http://www.zwemfed.be/sites/default/files/voorkom_pestgedrag.pdf

HZA heeft ook een AanspreekPersoon Integriteit (API)

 

Ethisch Verantwoord Sporten is ook Medisch Verantwoord Sporten

Als je sport en om medische redenen een geneesmiddel moet gebruiken (in eender welke vorm: pilletjes, inspuitingen, puffers, druppels,…) moet je opletten. Sommige geneesmiddelen bevatten immers stoffen die op de dopinglijst staan en kunnen aanleiding geven tot een positieve dopingtest.

Meer informatie is te vinden via http://www.zwemfed.be/clubsite/mvs

 

Heistse Zwemclub Arduas