Administratie & lidgelden

 

Lidgeld

De lidgelden worden per kalenderjaar/lessenreeks betaald. Het omvat de verzekering, de verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie. Voor competitiezwemmers ligt dit bedrag hoger omwille van de wedstrijdvergunning.

Zwemlessen

50 euro per lessenreeks (10 lessen)

Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe lessenreeks gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Lestraining & Masters

65 euro per jaar

Het lidgeld dient voor aanvang van het nieuwe jaar gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Ieder jaar moet de zwemmer tevens een ledenfiche invullen. Klik hier voor de ledenfiche van de lestraining en hier voor de ledenfiche van de masters.

Per extra ingeschreven gezinslid geldt een korting van 5 €. Vanaf het 5e lid is de aansluiting gratis.

Competitie

75 euro per jaar

Het lidgeld dient voor aanvang van het nieuwe jaar gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Ieder jaar moet de zwemmer een ledenfiche invullen en elke twee jaar. Nieuwe leden moeten ook een medische fiche te laten invullen bij de huisarts.

Per extra ingeschreven gezinslid geldt een korting van 5 €. Vanaf het 5e lid is de aansluiting gratis.

G-zwemmen

65 euro per jaar

Dit omvat het lidgeld en trainingsgeld. Daarbuiten moeten de G-zwemmers dus niets extra betalen!

Het lidgeld dient voor aanvang van het nieuwe jaar gestort te worden op rekeningnummer BE96 9795 9863 5505 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer te noteren als mededeling.

Ieder jaar moet de zwemmer tevens een ledenfiche invullen.

Per extra ingeschreven gezinslid geldt een korting van 5 €. Vanaf het 5e lid is de aansluiting gratis.

Trainingsgeld

Naast het jaarlijkse lidgeld, is er ook trainingsgeld. Dit is afhankelijk van de zwemgroep:

Lestraining & Masters

18-beurtenkaart van 30 euro (1,67 euro per zwembeurt).

Een nieuwe kaart kan voor of na de training gekocht worden bij een van de verantwoordelijken of trainers

De kaart wordt door de aanwezige verantwoordelijke of trainer geknipt.

Competitie
C&D-groep B-groep A-groep
25 Euro per maand 28 Euro per maand 32 Euro per maand
75 Euro per 3 maanden 84 Euro per 3 maanden 96 Euro per 3 maanden

 

Het trainingsgeld van de competitiezwemmers dient voor aanvang van de nieuwe trainingsperiode gestort te worden op rekeningnummer BE40 9794 3466 2863 met HZArduas VZW als begunstigde. Gelieve de naam, voornaam en groep van de zwemmer, alsook trainingsgeld en periode, te noteren als mededeling.

Heistse Zwemclub Arduas